คบคนดี ย่อมพลอยมีส่วนดีไปด้วย

คบคนดี ย่อมพลอยมีส่วนดีไปด้วย

เสยฺยํโส เสยฺยโส โหติ อ่านว่า เสยยังโส เสยยะโส โหติ

เพิ่มเพื่อน