ธรรมะเท่านั้น ทำให้คนต่างจากสัตว์

ธรรมะเท่านั้น ทำให้คนต่างจากสัตว์

ธมฺโม ว เตสํ อธิโก วิเสโส อ่านว่า ธัมโม วะ เตสัง อะธิโก วิเสโส

เพิ่มเพื่อน