กรรมที่เป็นประโยชน์และดี ทำได้ยากยิ่ง

กรรมที่เป็นประโยชน์และดี ทำได้ยากยิ่ง

สาธุญจ ตํ เว ปรมทุกฺกรํ อ่านว่า สาธุญจะ ตัง เว ปะระมะทุกกะรัง

เพิ่มเพื่อน