บัณฑิตพึงทำตนให้ผ่องแผ้วจากเครื่องเศร้าหมองจิต

บัณฑิตพึงทำตนให้ผ่องแผ้วจากเครื่องเศร้าหมองจิต

ปริโยทเปยฺย อตฺตานํ จิตฺตเกฺลเสหิ ปณฺฑิโต อ่านว่า ปริโยทะไปยะ อัตตานัง จิตตักกะเลเสหิ ปันติโต

เพิ่มเพื่อน