ตนทำชั่ว ตัวก็เศร้าหมองเอง

ตนทำชั่ว ตัวก็เศร้าหมองเอง

อตฺตนา ว กตํ ปาปํ อตฺตนา สงฺกิลิสฺสติ อ่านว่า อัตตะนา วะ กะตัง ปาปัง อัตตะนา สังกิลิสสะติ

เพิ่มเพื่อน