ธรรมที่ประพฤติดีแล้ว นำสุขมาให้

ธรรมที่ประพฤติดีแล้ว นำสุขมาให้

ธมฺโม สุจิณฺโณ สุขมาวหาติ อ่านว่า ธัมโม สุจินโน สุขะมาวะหาติ

เพิ่มเพื่อน