ระยะทางยาวไกล สำหรับคนที่เมื่อยล้า

ระยะทางยาวไกล สำหรับคนที่เมื่อยล้า

ทีฆํ สนฺตสฺส โยชนํ อ่านว่า ทีคัง สันตัสสะ โยชะนัง

เพิ่มเพื่อน