มีสติ ป้องกันความชั่วร้ายได้

มีสติ ป้องกันความชั่วร้ายได้

สติ เตสํ นิวารณํ อ่านว่า สติ เตสํ นิวารณํ

เพิ่มเพื่อน