พึงกระทำตนเป็นตัวอย่าง

พึงกระทำตนเป็นตัวอย่าง

อตฺตานํ อุปมํ กเร อ่านว่า อัดตานัง อุปะมัง กะเร

เพิ่มเพื่อน