ผู้คล้อยตามกระแสโลก ควรใช้ปัญญาพินิจพิเคราะห์

ผู้คล้อยตามกระแสโลก ควรใช้ปัญญาพินิจพิเคราะห์

โลกาธิโป จ นิปโก ฌายี อ่านว่า โลกาธิโป จะ นิปะโก ชายี

เพิ่มเพื่อน