ความดีที่ทำแล้ว จะตามคุ้มครองตน

ความดีที่ทำแล้ว จะตามคุ้มครองตน

ธมฺโม หเว รกฺขติ ธมฺมจารึ อ่านว่า ธัมโม หะเว รักขะติ ทำมะจาริง

เพิ่มเพื่อน