ธรรมะของคนดี ไม่มีล้าสมัย

ธรรมะของคนดี ไม่มีล้าสมัย

สตญฺจ ธมฺโม น ชรํ อุเปติ อ่านว่า สะตันจะ ธัมโม นะ ชะรัง อุเปติ

เพิ่มเพื่อน