ความอดทน เป็นตะบะของผู้พากเพียร

ความอดทน เป็นตะบะของผู้พากเพียร

ขนฺติ ตโป ตปสฺสิโน อ่านว่า ขันติ ตะโป ตะปัดสิโน

เพิ่มเพื่อน