ตำหนิตนเองเพราะเหตุใด ไม่ควรทำเหตุนั้น

ตำหนิตนเองเพราะเหตุใด ไม่ควรทำเหตุนั้น

ยทตฺตครหิ ตทกุพฺพมาโน อ่านว่า ยะทัดตะคะระหิ ตะทะกุบพะมาโน

เพิ่มเพื่อน