การทำงานที่ไม่มีโทษ เป็นมงคลสูงสุด

การทำงานที่ไม่มีโทษ เป็นมงคลสูงสุด

อนวชฺชานิ กมฺมานิ อ่านว่า อะนะวัชชานิ กัมมานิ

เพิ่มเพื่อน