บัณฑิต ย่อมอุทิศตนเพื่อหมู่ชน

บัณฑิต ย่อมอุทิศตนเพื่อหมู่ชน

พหูนํ ปณฺฑิโต ชีเว อ่านว่า พะหูนัง ปันดิโต ชีเว

เพิ่มเพื่อน