ไม่ควรไว้วางใจ ในคนพูดพล่อย

ไม่ควรไว้วางใจ ในคนพูดพล่อย

นาสฺมเส อลิกวาทิเน อ่านว่า นาดสะมะเส อะลิกะวาทิเน

เพิ่มเพื่อน