ไม่ควรคบหากับคนผู้ไม่ใส่ใจใยดี

ไม่ควรคบหากับคนผู้ไม่ใส่ใจใยดี

อเปตจิตฺเตน น สมฺภเชยฺย อ่านว่า อะเปตะจิดเตนะ นะ สัมพะเชยยะ

เพิ่มเพื่อน