บุญที่ทำไว้ จะเป็นทรัพย์ติดตามตนไป

บุญที่ทำไว้ จะเป็นทรัพย์ติดตามตนไป

สยํ กตานิ ปุญฺญานิ ตํ ธนํ อ่านว่า สะยัง กะตานิ ปุนยานิ ตัง ทะนัง

เพิ่มเพื่อน