ฝึกสมาธิจิต ฝึกดูจิต โดย พระโพธิญาณเถร (ชา สุภทฺโท) หลวงพ่อชา สุภัทโท

ธรรมะ วันละนิด Published on 19 Dec 2016 https://youtu.be/8HJeHAb12Xkฝึกสมาธิจิต ฝึกดูจิต โดย พระโพธิญาณเถร (ชา สุภทฺโท) หลวงพ่อชา สุภัทโท