พึงทำกิจ แก่ผู้ที่ช่วยทำกิจ

พึงทำกิจ แก่ผู้ที่ช่วยทำกิจ

กิจฺจานุกุพฺพสฺส กเรยฺย อ่านว่า กิดจานุกุบพัดสะ กะเรยยะ

เพิ่มเพื่อน