ผู้ทำตามใจ จะมีแต่ความเดือดร้อน

ผู้ทำตามใจ จะมีแต่ความเดือดร้อน

วิหญฺญติ จิตฺตวสานุวตฺตี อ่านว่า วิหันญะติ จิดตะวะสานุวัดตี

เพิ่มเพื่อน