ความโลภ เป็นอัตรายต่อความดี

ความโลภ เป็นอัตรายต่อความดี

โลโภ ธมฺมานํ ปริปนฺโถ อ่านว่า โลโภ ธัมมานัง ปะริปันโถ

เพิ่มเพื่อน