คนฉลาด ควรรู้จักกาลควรไม่ควร

คนฉลาด ควรรู้จักกาลควรไม่ควร

กาลญฺเจ ญตฺวาน ตถาวิธสฺส อ่านว่า กาลันเจ ยัดตะวานะ ตะถาวิทัดสะ

เพิ่มเพื่อน