ตระเตรียมตนให้ดีก่อนแล้ว ต่อไปจะได้สิ่งอันเป็นที่รัก

ตระเตรียมตนให้ดีก่อนแล้ว ต่อไปจะได้สิ่งอันเป็นที่รัก

ลพฺภา ปิยา โอจิตฺเตน ปจฺฉา อ่านว่า ลัพภา ปิยา โอจิตเตนะ ปัจฉา

เพิ่มเพื่อน