การสั่งสมบุญ ทำให้มีความสุข

การสั่งสมบุญ ทำให้มีความสุข

สุโข ปุญฺญสฺส อุจฺจโย อ่านว่า สุโข ปุญญัสสะ อุจจะโย

เพิ่มเพื่อน