ทำสิ่งใดได้ ค่อยพูดถึงสิ่งนั้น

ทำสิ่งใดได้ ค่อยพูดถึงสิ่งนั้น

ยญฺหิ กยิรา ตญฺหิ วเท อ่านว่า ยัญหิ กยิรา ตัญหิ วะเท

เพิ่มเพื่อน