เมื่อตาย ทรัพย์สักนิดก็ติดตามไปไม่ได้

เมื่อตาย ทรัพย์สักนิดก็ติดตามไปไม่ได้

น มิยฺยมานํ ธนมนฺเวติ อ่านว่า น มิยยะมานัง ธะนะมันเวติ

เพิ่มเพื่อน