ตน มีทางไปเป็นของตน

ตน มีทางไปเป็นของตน

อตฺตา หิ อตฺตโน คติ อ่านว่า อัตตา หิ อัตตะโน คติ

เพิ่มเพื่อน