เยาวชน คือรากฐานของมวลมนุษย์

เยาวชน คือรากฐานของมวลมนุษย์

ปุตฺตา วตฺถุ มนุสฺสานํ อ่านว่า ปุตตา วัตถุ มะนุดสานัง

เพิ่มเพื่อน