สมาคมกับคนพาล นำทุกข์มาให้

สมาคมกับคนพาล นำทุกข์มาให้

ทุกฺโข พาเลหิ สงฺคโม อ่านว่า ทุกโข พาเลหิ สังคะโม

เพิ่มเพื่อน