ผู้บริหาร ฉลาดและเข้มแข็ง จึงจะดี

ผู้บริหาร ฉลาดและเข้มแข็ง จึงจะดี

ธีโร จ พลวา สาธุ อ่านว่า ธีโร จะ พะละวา สาธุ

เพิ่มเพื่อน