พึงข่มคนที่ควรข่ม

พึงข่มคนที่ควรข่ม

นิคฺคณฺเห นิคฺคหารหํ อ่านว่า นิคคัณเห นิคคะหาระหัง

เพิ่มเพื่อน