ผู้ปกครอง ต้องฉลาดและเข้มแข็ง

ผู้ปกครอง ต้องฉลาดและเข้มแข็ง

ธีโร จ พลวา สาธุ อ่านว่า ธีโร จะ พะละวา สาธุ

เพิ่มเพื่อน