ตนไม่ทำชั่ว ตัวก็บริสุทธิ์

ตนไม่ทำชั่ว ตัวก็บริสุทธิ์

อตฺตนา อกตํ ปาปํ วิสุชฺฌติ อ่านว่า อัตตะนา อะกะตัง ปาปัง วิสุดชะติ

เพิ่มเพื่อน