ความโลภมาก เป็นอันตรายต่อความดี

ความโลภมาก เป็นอันตรายต่อความดี

โลโภ ธมฺมานํ ปริปนฺโถ อ่านว่า โลโภ ธัมมานัง ปะริปันโถ

เพิ่มเพื่อน