พึงประพฤติธรรมให้สุจริต

พึงประพฤติธรรมให้สุจริต

ธมฺมญฺจเร สุจริตํ อ่านว่า ธัมมันจะเร สุจะริตัง

เพิ่มเพื่อน