คนมีสติ ย่อมดีขึ้นทุกวัน

คนมีสติ ย่อมดีขึ้นทุกวัน

สติมโต สุเว เสยฺโย อ่านว่า สติมะโต สุเว เสยโย

เพิ่มเพื่อน