ไม่ควรสนิทสนมกับคนชั่ว

ไม่ควรสนิทสนมกับคนชั่ว

น สนฺถวํ กาปุริเสน กยิรา อ่านว่า นะ สันถะวัง กาปุริเสนะ กะยิรา

เพิ่มเพื่อน