เมื่อสูญเสียประโยชน์ ก็ไม่ควรหมดกำลังใจ

เมื่อสูญเสียประโยชน์ ก็ไม่ควรหมดกำลังใจ

อตฺถพยาปตฺติ อพฺยโถ อ่านว่า อัตถะพะยาปัดติ อับพะยะโถ

เพิ่มเพื่อน