ปัญญา เป็นเครื่องตรวจสอบสิ่งที่เรียนมา

ปัญญา เป็นเครื่องตรวจสอบสิ่งที่เรียนมา

ปญฺญา สุตวินิจฺฉินี อ่านว่า ปัญญา สุตะวินิจฉินี

เพิ่มเพื่อน