ความดี คนชั่วทำได้ยาก

ความดี คนชั่วทำได้ยาก

สาธุ ปาเปน ทุกฺกรํ อ่านว่า สาธุ ปาเปนะ ทุกกะรัง

เพิ่มเพื่อน