ควรตั้งใจให้มั่น ในการทำการงาน

ควรตั้งใจให้มั่น ในการทำการงาน

กมฺมํ ทฬฺห กินฺติ กโรมิทานิ อ่านว่า กัมมัง ทันหะ กินติ กะโรมิทานิ

จะทำงาน การใด ตั้งใจมั่น
อย่าผัดวัน ทำเล่น เช้า เย็น สาย
ไม่ทิ้งคา อากูล มากมูลมาย
เร่งคลี่คลาย ให้เสร็จ สำเร็จการ

เพิ่มเพื่อน