ความได้เกิดเป็นมนุษย์ของยาก

ความได้เกิดเป็นมนุษย์ของยาก

กิจฺโฉ มนุสฺสปฏิลาโภ อ่านว่า กิจโฉ มนุสสะปฏิลาโภ

เพิ่มเพื่อน