ผู้มีจิตคิดร้าย ย่อมหาความเจริญไม่ได้

ผู้มีจิตคิดร้าย ย่อมหาความเจริญไม่ได้

ปทุฏฺฐจิตตสฺส น ผาติ อ่านว่า ปะทุดถะจิดตัดสะ นะ ผาติ

เพิ่มเพื่อน