การสำรวมระวังจากการดื่มน้ำเมา เป็นมงคลสูงสุด

การสำรวมระวังจากการดื่มน้ำเมา เป็นมงคลสูงสุด

มชฺชปานา จ สญฺญโม อ่านว่า มัชชะปานา จะ สัญญะโม

เพิ่มเพื่อน