พึงยกย่องคนที่ควรยกย่อง

พึงยกย่องคนที่ควรยกย่อง

ปคฺคณฺเห ปคฺคหารหํ อ่านว่า ปักคันเห ปักคะหาระหัง

เพิ่มเพื่อน