ไม่ควรทำความคุ้นเคย กับคนทำบาป

ไม่ควรทำความคุ้นเคย กับคนทำบาป

นาสมฺเส กตปาปมฺหิ อ่านว่า นาสัมเส กะตะปาปัมหิ

เพิ่มเพื่อน