จงตรวจสอบตนด้วยตนเอง

จงตรวจสอบตน ด้วยตนเอง

ปฏิมํเสตมตฺตนา อ่านว่า ปะติมังเสตะมัดตะนา

เพิ่มเพื่อน