ไม่ขยันทำการงาน เป็นทางแห่งความเสื่อม

ไม่ขยันทำการงาน เป็นทางแห่งความเสื่อม

อนุฏฺฐาตา จ ปราภวโต มุขํ อ่านว่า อะนุดถาตา จะ ปะราภะวะโต มุขัง

เพิ่มเพื่อน